1. MAI-TOG

2020-05-01

Av Aurora Kobernus


Jeg går i tog 
 i år 
Ikke fordi jeg må 
  men fordi du 
 ikke kan

Jeg går ikke

fordi jeg er redd

for å bli

slik som deg

men fordi jeg

er redd for

at folk ikke

hører deg

Jeg bruker en

av mine gode

dager til å rope

med all

min restkraft at

mye er så

fryktelig galt

og glemt

Gjemt

Jeg går i tog

for deg

og alle andre

uten jobb

uten nok

timer med BPA

"Lenka til rullestolen"

Jeg ler

og går

Rart hvordan

frihetsverktøy

blir kneblende

i arbeidslivet

Jeg går i tog

og jeg undres

hvor langt må

toget bli

før vi begge er

ikke i tog

men i jobb

Minutter

meter

timer

kilometer

Hvor mange

kilometeritimen

går vi og i

hvilken retning

bærer det

Går vi via

Storting

Regjering

Går vi i ring

Kommer vi

aldri fram

Kanskje står

arbeiderne opp

for oss i år

Bærer faner

og banner

med parolene

Ingen er fri

før alle er fri

Om du leser dette

er ikke kampen over

Skeiv hemma

og ufør

men ingen byrde


Aurora Kobernus er student ved universitetet i Oslo og leder av studentforeningen funkisstudentene