om trass!

trass! er et feministisk og tverrfaglig tidsskrift med base på UiO. Vi ønsker å være en trygg og innkluderende plattform. trass! utkommer en gang i semesteret. og vi vurderer alle slags bidrag for publisering, uavhengig av sjanger.

Opprettet: 2019

Redaksjonsmedlemmer Nora Reitan, Silje Marie Nord Alnes, Mikaela Platander​, Kristina Kassab Liland​, Solveig Thorsdatter Svensson, Lisette Lode Nkenmegni​, Amalie Bjerkem​, Ida Kørner, Kaja Sandtangen, Marie Mutoni Arnesen, Maud Lippe, Nasha Perez, Julie Noorda og Astrid Elizabeth González Engen.