At komplimenter kan være nedlatende høres kanskje paradoksalt ut. Men velmenende kommentarer dekker svært ofte over mer eller mindre ubevisste fordommer.

Man møter det i kommentarer som: «Du er ikke tjukk, du er vakker!» Eller til norskfødte «innvandrere» i ørtne generasjon: «Så bra norsk du prater!» Tilsvarende opplever kvinner at egenskapene...

1. MAI-TOG

2020-05-01

Jeg går i tog i år Ikke fordi jeg må men fordi du ikke kan

Menneskeheten står konfrontert med en selvforskyldt, eksistensiell krise. Overgangen til antropocen - den geohistoriske epoken definert utfra menneskets altomfattende, negative påvirkning på jordens biodiversitet, økosystemiske velvære og atmosfæriske balanse - har funnet sted, alarmerende meget hurtigere enn først antatt (Crutzen 2002). Enkelte...

Voluspå 2020

2020-04-01

«Nå er det faen meg nok! Me må gjera noko!» Ho small ølen i bordet og såg meg hardt i augo. Den oppheta diskusjonen me hadde hatt dei siste timane vekte noko i meg òg, og til mi eiga overrasking var eg sint og besluttsom med, ikkje resignert og mutt.